Investors

IR Contact

Latest News

Article

Tillegg til innkalling, ekstraordinær generalforsamling

Viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt 20. september 2021 knyttet til styrets forslag til om at generalforsamlingen skal vedta å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet.…

Read more

Menu