Tillegg til innkalling, ekstraordinær generalforsamling

Viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt 20. september 2021 knyttet til styrets forslag til om at generalforsamlingen skal vedta å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet.

Styret har i ettertid konkludert med å støtte mottatt forslag til alternativt vedtak der fullmakten reduseres til å forhøye aksjekapitalen med inntil 24,6%.

Som tidligere nevnt er styrets hensikt å sikre selskapet kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere ytterligere handlingsrom for selskapet, herunder gjennomføre strategiske investeringer. Selskapet arbeider med flere prosesser som kan føre til behovet for slik ytterligere kapital, og vil meddele dette når det blir relevant.

Mer info på vedlegg (For English please see attachment).

Bergen Carbon Solutions logo circle
  • Newsletter

    Subscribe to learn more about Bergen Carbon Solutions and our projects!

Menu