Ekstraordinær generalforsamling

Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021:

Fullmakter kan registreres her (frist 27.09 kl.16:00 )

Online deltakelse på møtet her (logg inn FØR møtet starter kl. 15:00  den 28.09.2021)

An extraordinary general meeting is convened on 28 September 2021:

Proxy may be registered here (deadline September 27 at 4:00 p.m )

Live virtual attendance in the meeting here (Log in BEFORE the meeting starts at 3:00 p.m. on September 28, 2021)

Bergen Carbon Solutions logo circle
  • Newsletter

    Subscribe to learn more about Bergen Carbon Solutions and our projects!

Menu